Thinking of You, Lu Xiang Bei ซับไทย EP1 – EP36 [จบ]

ดูซีรี่ย์จีน มุ่งสู่รัก ลู่เซี่ยงเป่ย Thinking of You, Lu Xiang Bei ซับไทย

Tong Yi Nian ลูกสาวของของประธานกลุ่ม CLS เธอถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับ Lu Xiang Bei ที่แต่งงานกับเธอเพราะฐานะและความมั่งคั่ง แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่นั้น การแต่งงานครั้งนี้เต็มไปด้วยความแค้น

ในอดีตหลังจากที่ Xiang Bei ต้องสูญเสียแม่จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ่อของเขาก็ทิ้งให้เขาเติมโตขึ้นจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เขาจึงโกรธแค้นทุกคนที่เขาคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ของเขาต้องตาย

เมื่อ Yi Nian รู้ถึงอดีตที่น่าเศร้าของ Xiang Bei แล้วเธอจะทำอย่างไร แล้วความรักของทั้งคู่จะลงเอยเช่นไร ? เรื่องราวทั้งหมดอยู่นี่แล้ว อยากรู้ต้องดู!!!

Thinking of You ซับไทย EP1 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP2 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP3 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP4 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP5 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP6 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP7 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP8 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP9 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP10 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP11 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP12 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP13 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP14 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP15 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP16/ สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP17 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP18 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP19 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP20 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP21 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP22 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP23 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP24 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP25 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP26 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP27 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP28 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP29 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP30 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP31 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP32 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP33 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP34 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP35 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

Thinking of You ซับไทย EP36 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4 / สำรอง5

 

Sbobet888
Comments
Loading...
ไฮโลไทย | สล็อตออนไลน์ |