ฉู่เฉียว จอมใจจารชน Princess Agent 11 ซับไทย EP.1 – EP.58 [จบ]

Princess & Agent 11 《特工皇妃之楚乔传》ฉู่เฉียว จอมใจจารชน หรือ Legend of Chu Qiao ตำนานฉู่เฉียว 

เรื่องราวเกิดในสมัยเว่ยตะวันตก ที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกจับไปเป็นทาส ทาสหญิงนามว่า Chu Qiao (ฉู่เฉียว) ถูกปล่อยเข้าไปในป่าเพื่อให้เป็นเป้าในการล่าของพวกเศรษฐี นางถูกช่วยไว้โดยองค์ชายแห่งแคว้นเว่ยเหนือ Yan Xun (เยียนซุน) ทำให้นางตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรก หลังจากนั้นนางถูกขายไปให้กับบ้าน Zhuge (จูเกอ) และตกเป็นพยานสำคัญในการตายของคนในบ้าน นางไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาจึงหนีออกมา แต่ก็ถูกจับตามองจาก Zhuge Yue (จูเกอ เยว่) คนที่ทำให้นางรักในที่สุด เขาดูแล ฝึกสอนหลายอย่างให้เธอ แต่หลังจากสงครามองค์ชายเยียนซุนก็สูญเสียครอบครัว และมีความทะเยอทะยานจะแก้แค้น สุดท้ายนางและจูเกอเยว่จึงร่วมมือกันโค่นล้มเขาและพยายามยกเลิกการมีทาสในที่สุด

เครดิต เพจ The Crazy Sisters Channel

ดูซีรี่ย์ จอมนางจารชนหน่วย 11, Princess Agent 11 ซับไทย

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.1 / สำรอง EP.1 / สำรอง 1

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.2 / สำรอง EP.2 / สำรอง 2

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.3 / สำรอง EP.3 / สำรอง 3

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.4 / สำรอง EP.4 / สำรอง 4

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.5สำรอง EP.5 / สำรอง 5

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.6สำรอง EP.6 / สำรอง 6

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.7สำรอง EP.7 / สำรอง 7

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.8 / สำรอง EP.8 / สำรอง 8

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.9 / สำรอง EP.9 / สำรอง 9

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.10 / สำรอง EP.10 / สำรอง 10

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.11 / สำรอง EP.11 / สำรอง 11

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.12 / สำรอง EP.12 / สำรอง 12

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.13 / สำรอง EP.13 / สำรอง 13

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.14 / สำรอง EP.14 / สำรอง 14

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.15 / สำรอง EP.15 / สำรอง 15

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.16 / สำรอง EP.16 / สำรอง 16

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.17 / สำรอง EP.17 / สำรอง 17

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.18 / สำรอง EP.18 / สำรอง 18

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.19 / สำรอง EP.19 / สำรอง 19

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.20สำรอง EP.20 / สำรอง 20

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.21สำรอง EP.21 / สำรอง 21

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.22สำรอง EP.22 / สำรอง 22

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.23สำรอง EP.23 / สำรอง 23

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.24สำรอง EP.24 / สำรอง 24

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.25สำรอง EP.25 / สำรอง 25

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.26สำรอง EP.26 / สำรอง 26

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.27สำรอง EP.27 / สำรอง 27

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.28สำรอง EP.28 / สำรอง 28

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.29สำรอง EP.29 / สำรอง 29

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.30สำรอง EP.30 / สำรอง 30

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.31สำรอง EP.31 / สำรอง 31

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.32สำรอง EP.32 / สำรอง 32

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.33สำรอง EP.33 / สำรอง 33

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.34สำรอง EP.34 / สำรอง 34

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.35สำรอง EP.35 / สำรอง 35

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.36สำรอง EP.36 / สำรอง 36

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.37สำรอง EP.37 / สำรอง 37

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.38สำรอง EP.38 / สำรอง 38

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.39สำรอง EP.39 / สำรอง 39

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.40 / สำรอง EP.40 / สำรอง 40

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.41 / สำรอง EP.41 / สำรอง 41

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.42 / สำรอง EP.42 / สำรอง 42

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.43 / สำรอง EP.43 / สำรอง 43

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.44 / สำรอง EP.44 / สำรอง 44

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.45 / สำรอง EP.45 / สำรอง 45

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.46 / สำรอง EP.46 / สำรอง 46

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.47 / สำรอง EP.47 / สำรอง 47

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.48 / สำรอง EP.48 / สำรอง 48

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.49 / สำรอง EP.49 / สำรอง 49

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.50 / สำรอง EP.50 / สำรอง 50

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.51 / สำรอง EP.51 / สำรอง 51

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.52 / สำรอง EP.52 / สำรอง 52

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.53 / สำรอง EP.53 / สำรอง 53

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.54 / สำรอง EP.54 / สำรอง 54

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.55 / สำรอง EP.55 / สำรอง 55

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.56 / สำรอง EP.56 / สำรอง 56

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.57 / สำรอง EP.57 / สำรอง 57

Princess Agents ตำนานฉู่เฉียว จอมนางจารชนหน่วย 11 EP.58 / สำรอง EP.58 / สำรอง 58

จบภาค1

Sbobet888 9slotgame
Comments
Loading...
สล็อตเว็บตรง | บาคาร่า | สล็อตเว็บตรง สล็อต |> | สล็อตเว็บตรง | สล็อตเว็บตรง สล็อตเว็บตรง เว็บสล็อตapi สล็อตเว็บตรง สล็อตเว็บตรง สล็อตเว็บตรง สล็อตเว็บตรง pgslot | สล็อต | สล็อต | ไฮโลไทย | สล็อตเว็บตรง | สล็อต | Betflix เว็บตรง |