Lost Girl Season 5 EP.1-EP.16 (จบ) ซับไทย

เป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า เฟ เป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อยู่ร่วมกันบนโลกปกติร่วมกับมนุษย์ เพียงแต่มนุษย์ไม่รู้ว่ามีเท่านั้น เฟ แต่ละชนิดจะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไป โบ เป็น เฟ ประเภทที่เรียกว่า ซัคคิวบัส ดำรงอยู่โดยอาศัยพลังงานจากการมีเซ็กซ์ ตลอดชีวิตเธอมีคำถามค้างคาใจมาโดยตลอดว่าเธอนั้นเป็นใคร มาจากไหน จนในที่สุด เธอก็ได้รู้…. ว่าเธอคือ เฟ คือ ซัคคิวบัส ซึ่ง เฟ เองก็มีแบบเป็น 2 ฝ่าย คือ ดาร์คเฟ และ ไลท์เฟ ในวันที่เธอได้รู้ว่าเธอคือ เฟ เธอจำต้องเลือกเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เธอเลือกที่จะไม่เลือกฝ่ายใด…

Sbobet888
Comments
Loading...
ไฮโลไทย | สล็อตออนไลน์ |