The Four 2015 สี่มือปราบพญายม EP.1-EP.44(จบ) ซับไทย

เรื่องย่อ The Four 2015 สี่มือปราบพญายม

hotgraph88 lockdown168 บาคาร่า

จูเก่อเจิ้งหวอที่เป็นเจ้าพนักงานมือปราบในตอนนั้นจึงรับเลี้ยงอู๋ ชิง (ไร้ใจ) ไว้ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หน่วยงานกองปราบถูกปิดลง 20 ปีผ่านไปจูเก่อเจิ้งหวอได้โอกาสเปิดกองปราบขึ้นอีกครั้งและรวบรวมชายหนุ่ม ที่เขาเล็งเห็นความสามารถให้เข้ามาร่วมงาน โดยมีเป้าหมายใหญ่ในการผดุงธรรมคือ การโค่นอำนาจอำมาตย์ไช่ติ่ง ที่คิดก่อกบฎลง

นักแสดง The Four 2015 สี่มือปราบพญายม  

Zhang Han as Ling Xie/จางฮั่น
Yang Yang as Wu Qing
Mao Zi Jun as Tie Shou
William Chan (陳偉霆) as Zhui Ming
Janine Chang as Chu Li Yang จางจวินหนิง
Wu Ying Jie as Ling Yi Yi
Mickey He as An Shi Di
Jia Qing (贾青) as Ji Yao Hua


ดูซีรี่ย์จีน The Four 2015 สี่มือปราบพญายม  (ซับไทย)

The Four 2015 (ซับไทย) EP.01 / สำรอง EP.01

The Four 2015 (ซับไทย) EP.02 / สำรอง EP.02

The Four 2015 (ซับไทย) EP.03 / สำรอง EP.03

The Four 2015 (ซับไทย) EP.04 / สำรอง EP.04

The Four 2015 (ซับไทย) EP.05 / สำรอง EP.05

The Four 2015 (ซับไทย) EP.06 / สำรอง EP.06

The Four 2015 (ซับไทย) EP.07 / สำรอง EP.07

The Four 2015 (ซับไทย) EP.08 / สำรอง EP.08

The Four 2015 (ซับไทย) EP.09 / สำรอง EP.09

The Four 2015 (ซับไทย) EP.10 / สำรอง EP.10

The Four 2015 (ซับไทย) EP.11 / สำรอง EP.11

The Four 2015 (ซับไทย) EP.12 / สำรอง EP.12

The Four 2015 (ซับไทย) EP.13 / สำรอง EP.13

The Four 2015 (ซับไทย) EP.14 / สำรอง EP.14

The Four 2015 (ซับไทย) EP.15 / สำรอง EP.15

The Four 2015 (ซับไทย) EP.16 / สำรอง EP.16

The Four 2015 (ซับไทย) EP.17 / สำรอง EP.17

The Four 2015 (ซับไทย) EP.18 / สำรอง EP.18

The Four 2015 (ซับไทย) EP.19 / สำรอง EP.19

The Four 2015 (ซับไทย) EP.20 / สำรอง EP.20

The Four 2015 (ซับไทย) EP.21 / สำรอง EP.21

The Four 2015 (ซับไทย) EP.22 / สำรอง EP.22

The Four 2015 (ซับไทย) EP.23 / สำรอง EP.23

The Four 2015 (ซับไทย) EP.24 / สำรอง EP.24

The Four 2015 (ซับไทย) EP.25 / สำรอง EP.25

The Four 2015 (ซับไทย) EP.26 / สำรอง EP.26

The Four 2015 (ซับไทย) EP.27 / สำรอง EP.27

The Four 2015 (ซับไทย) EP.28 / สำรอง EP.28

The Four 2015 (ซับไทย) EP.29 / สำรอง EP.29

The Four 2015 (ซับไทย) EP.30 / สำรอง EP.30

The Four 2015 (ซับไทย) EP.31 / สำรอง EP.31

The Four 2015 (ซับไทย) EP.32 / สำรอง EP.32

The Four 2015 (ซับไทย) EP.33 / สำรอง EP.33

The Four 2015 (ซับไทย) EP.34 / สำรอง EP.34

The Four 2015 (ซับไทย) EP.35 / สำรอง EP.35

The Four 2015 (ซับไทย) EP.36 / สำรอง EP.36

The Four 2015 (ซับไทย) EP.37 / สำรอง EP.37

The Four 2015 (ซับไทย) EP.38 / สำรอง EP.38

The Four 2015 (ซับไทย) EP.39 / สำรอง EP.39

The Four 2015 (ซับไทย) EP.40 / สำรอง EP.40

The Four 2015 (ซับไทย) EP.41 / สำรอง EP.41

The Four 2015 (ซับไทย) EP.42 / สำรอง EP.42

The Four 2015 (ซับไทย) EP.43 / สำรอง EP.43 << ไฟล์เสีย หาไม่ได้แล้ว
The Four 2015 (ซับไทย) EP.44 / สำรอง EP.44 << ไฟล์เสีย หาไม่ได้แล้ว

brazil999 lotto432
Comments
Loading...