The Empress of China บูเช็คเทียน EP.1-EP.111 พากย์ไทย

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย เรื่องย่อ

จากบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ สู่ซีรี่ส์สุดยิ่งใหญ่ สตรีหนึ่งเดียว ที่สยบทั้งแผ่นดิน บูเช็คเทียน นำแสดงโดย ฟ่านปิงปิง จางฟงอี้ หลี่จื้อถิง จางจินหนิง หลีเจี่ย โจวไห่เม่ย นำเสนอในเรื่องราวในยุคสมัย ปีที่สิบเอ็ดของรัชสมัยเจินกวาน อู่หยูอี้(ฟ่านปิงปิง) อายุครบสิบสี่ปีเต็มเข้าสู่ตำหนักหลังของแผ่นดินต้าถัง ด้วยความที่นางมีรูปโฉมงดงามและมีความสามารถในการร่ายรำ  ทำให้นางมีโอกาสได้รู้จักกับถังไท่จงหลี่ซื่อหมิน(จางฟงอี้) ทั้งยังสร้างความตรึงตาตรึงใจให้หลี่ซื่อหมินอีกด้วย ต่อมา ถังไท่จงทรงพระราชทานนามให้หยูอี้ว่าเม่ยเหนียง เม่ยเหนียงต้องเผชิญกับการแก่งแย่งชิงดีของตำหนักหลัง ต้องเผชิญกับแผนการชั่วร้ายสารพัด  นับแต่นั้นเป็นต้นมา เม่ยเหนียงก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางการล้างแค้นจนได้รับการสถาปนาเป็นไทเฮา แผ่นดินต้าถังเจริญรุ่งเรือง หลังจากที่หลี่จื้อสวรรคต อำนาจการปกครองก็ตกอยู่ที่เม่ยเหนียงเพียงคนเดียว….ติดตามเรื่องราวสุดแข้มข้นนี่ได้ใน The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย


ดูซีรี่ย์จีน The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.01 / สำรอง EP.01 / สำรอง01

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.02 / สำรอง EP.02 / สำรอง02

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.03 / สำรอง EP.03 / สำรอง03

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.04 / สำรอง EP.04 / สำรอง04

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.05 / สำรอง EP.05 / สำรอง05

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.06 / สำรอง EP.06 / สำรอง06

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.07 / สำรอง EP.07 / สำรอง07

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.08 / สำรอง EP.08 / สำรอง08

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.09 / สำรอง EP.09 / สำรอง09

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.10 / สำรอง EP.10 / สำรอง10

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.11 / สำรอง EP.11 / สำรอง11

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.12 / สำรอง EP.12 / สำรอง12

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.13 / สำรอง EP.13 / สำรอง13

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.14 / สำรอง EP.14 / สำรอง14

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.15 / สำรอง EP.15 / สำรอง15

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.16 / สำรอง EP.16 / สำรอง16

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.17 / สำรอง EP.17 / สำรอง17

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.18 / สำรอง EP.18 / สำรอง18

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.19 / สำรอง EP.19 / สำรอง19

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.20 / สำรอง EP.20 / สำรอง20

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.21 / สำรอง EP.21 / สำรอง21

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.22 / สำรอง EP.22 / สำรอง22

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.23สำรอง EP.23 / สำรอง23

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.24สำรอง EP.24 / สำรอง24

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.25สำรอง EP.25 / สำรอง25

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.26สำรอง EP.26 / สำรอง26

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.27สำรอง EP.27 / สำรอง27

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.28สำรอง EP.28 / สำรอง28

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.29สำรอง EP.29 / สำรอง29

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.30สำรอง EP.30 / สำรอง30

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.31 / สำรอง EP.31สำรอง31

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.32 / สำรอง EP.32สำรอง32

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.33 / สำรอง EP.33สำรอง33

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.34 / สำรอง EP.34 / สำรอง34

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.35 / สำรอง EP.35 / สำรอง35

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.36สำรอง EP.36 / สำรอง36

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.37 / สำรอง EP.37 / สำรอง37

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.38 / สำรอง EP.38สำรอง38

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.39 / สำรอง EP.39สำรอง39

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.40สำรอง EP.40สำรอง40

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.41สำรอง EP.41สำรอง41

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.42สำรอง EP.42สำรอง42

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.43สำรอง EP.43สำรอง43

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.44สำรอง EP.44สำรอง44

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.45สำรอง EP.45สำรอง45

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.46สำรอง EP.46สำรอง46

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.47สำรอง EP.47สำรอง47

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.48สำรอง EP.48สำรอง48

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.49สำรอง EP.49สำรอง49

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.50สำรอง EP.50 / สำรอง50

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.51สำรอง EP.51 / สำรอง51

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.52สำรอง EP.52 / สำรอง52

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.53สำรอง EP.53 / สำรอง53

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.54สำรอง EP.54 / สำรอง54

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.55สำรอง EP.55 / สำรอง55

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.56สำรอง EP.56 / สำรอง56

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.57สำรอง EP.57 / สำรอง57

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.58สำรอง EP.58 / สำรอง58

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.59สำรอง EP.59 / สำรอง59

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.60สำรอง EP.60สำรอง60

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.61สำรอง EP.61สำรอง61

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.62สำรอง EP.62สำรอง62

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.63สำรอง EP.63สำรอง63

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.64สำรอง EP.64สำรอง64

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.65สำรอง EP.65สำรอง65

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.66สำรอง EP.66สำรอง66

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.67สำรอง EP.67สำรอง67

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.68สำรอง EP.68สำรอง68

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.69สำรอง EP.69สำรอง69

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.70สำรอง EP.70สำรอง70

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.71สำรอง EP.71 / สำรอง71

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.72สำรอง EP.72 / สำรอง72

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.73 / สำรอง EP.73 / สำรอง73

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.74สำรอง EP.74 / สำรอง74

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.75สำรอง EP.75 / สำรอง75

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.76สำรอง EP.76 / สำรอง76

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.77สำรอง EP.77 / สำรอง77

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.78สำรอง EP.78 / สำรอง78

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.79สำรอง EP.79 / สำรอง79

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.80สำรอง EP.80 / สำรอง80

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.81สำรอง EP.81 / สำรอง81

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.82สำรอง EP.82 / สำรอง82

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.83สำรอง EP.83 / สำรอง83

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.84สำรอง EP.84 / สำรอง84

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.85สำรอง EP.85 / สำรอง85

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.86สำรอง EP.86 / สำรอง86

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.87สำรอง EP.87 / สำรอง87

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.88สำรอง EP.88 / สำรอง88

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.89สำรอง EP.89 / สำรอง89

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.90สำรอง EP.90 / สำรอง90

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.91สำรอง EP.91 / สำรอง91

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.92สำรอง EP.92 / สำรอง92

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.93สำรอง EP.93 / สำรอง93

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.94สำรอง EP.94 / สำรอง94

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.95สำรอง EP.95 / สำรอง95

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.96สำรอง EP.96 / สำรอง96 / สำรอง

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.97สำรอง EP.97 / สำรอง97 / สำรอง

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.98สำรอง EP.98 / สำรอง98 / สำรอง

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.99สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.100สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.101สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.102สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.103สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.104สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.105สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.106สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.107สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.108สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.109สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.110สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

The Empress of China บูเช็คเทียน พากย์ไทย EP.111 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3 / สำรอง4

Sbobet888
Comments
Loading...
ไฮโลไทย | สล็อตออนไลน์ |